Półkolonie Zima 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Szkoły w okresie ferii zimowych (14.02.2022 r.-25.02.2022 r.) zorganizowane zostaną półkolonie zimowe.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w załączonych dokumentach, w tym w szczególności w Regulaminie Półkolonii Zimowych.

Zgłaszanie dzieci na półkolonię rozpocznie się 01.02.2022r. i będzie prowadzone w sposób ciągły w godzinach 8.00 – 17.00.

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonię jest złożenie w portierni szkoły niezbędnych załączników wskazanych w Regulaminie.

Złożenie niepełnej dokumentacji lub nieuzupełnionych załączników (np. brak informacji o szczepieniach/brak dołączonej kserokopii karty szczepień w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku – zał. 1) będzie skutkowało nieprzyjęciem dziecka na półkolonię.

PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.

Załączniki należy:

– wydrukować samemu i przynieść do szkoły wypełnione,

– złożyć w portierni Szkoły w zaklejonej kopercie.

NA KOPERCIE NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, DATĘ I GODZINĘ PRZYNIESIENIA DOKUMENTÓW DO SZKOŁY

W ramach półkolonii dzieci będą miały zorganizowane następujące formy aktywności:

  1. Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
  2. Pływanie
  3. Rekreacja na świeżym powietrzu z wykorzystaniem zewnętrznej infrastruktury szkoły oraz placu zabaw w Lasku Widzewskim (przy sprzyjającej aurze każdego dnia po minimum 45 min.)
  4. Zajęcia plastyczne/ muzyczne
  5. Spotkanie z literaturą dziecięcą
  6. Dyskoteka/ bal z karaoke
  7. Zawody sportowe Olimpiada na wesoło
  8. Wycieczka
  9. Gry i zabawy w salach dydaktycznych i świetlicy.

W ramach półkolonii dzieci będą miały zapewnione dwa posiłki: II śniadanie, obiad.

Posiłki przygotowane będą w szkolnej kuchni przez personel kuchni. Dzieci będą spożywać posiłki w szkolnej stołówce.

W zależności od szczegółowego planu dnia, drugie śniadania dzieci będą spożywały ok. godz. 9.00, a obiady ok. godz. 13.30.

Dzieci, podczas spożywania posiłków będą miały zapewnione warunki zgodne z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego.

Rachunek do wpłat na półkolonie: 64124010371111001109201903

Załączniki:

Regulamin półkolonii

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku (zał. 1)

Rezygnacja z półkolonii (zał. 2)

Odbiór dziecka (zał. 3)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (zał. 4)

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (zał. 5)