Rada Pedagogiczna

DYREKCJA

Karolina Kalita
p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1

Hanna Kaźmierczak
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
 ds. XXXII Liceum Ogólnokształcącego
Ewa Wachowicz
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
ds. organizacyjnych
 

 

NAUCZYCIELE

Język polski

Natalia Błaszczyk
Dorota Mazur-Pachnowska

Matematyka

Joanna Mleczko-Wrzosek
Violetta Kulesza
Dominika Róg-Magdziak

Biologia

Katarzyna Jaworska

Fizyka

Joanna Mleczko-Wrzosek

Chemia

Tomasz Jakubczak

Przyroda

Katarzyna Jaworska

Historia

Małgorzata Goździecka
Marcin Mróz

Geografia

Wojciech Karcz

Język angielski

Katarzyna Błasiak
Małgorzata Oleś
Beata Wojciechowska
Aleksandra Juńczyk
Agnieszka Skowrońska

Język niemiecki

Katarzyna Maciążak

Informatyka

Anna Góralczyk
Zbigniew Snopek

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rafał Kaźmierczak

Wychowanie fizyczne

Anna Chodera
Bartosz Jabłoński
Jacek Tylman
Rafał Żebiałowicz
Agnieszka Kuczmera
Patryk Spychała
Bartosz Olejarczyk
Tadeusz Szydłowski
Dariusz Pikala
Piotr Pasikowski
Tomasz Konieczny
Przemysław Szulc
Tomasz Woźnicki

Religia

Paweł Adamczyk
Renata Czaja
Szymon Brot

Muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

Aldona Danielewicz-Malinowska

Technika

Zbigniew Snopek
Katarzyna Maciążak

Joanna Niedźwiecka

Plastyka 

Joanna Niedźwiecka

Nauczyciele wspomagający

Bożena Woch-Żyszkiewicz,

Patryk Spychała
Katarzyna Turlakiewicz
Agnieszka Kuczmera

 Agnieszka Ślazyk

Edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Skowrońska
Marzena Rutkowska
Anna Dyk
Malwina Rucińska
Katarzyna Kostrzewska
Katarzyna Turlakiewicz
Maja Lenarczyk
Marta Bednarz

Bibliotekarz

Agnieszka Krawczyńska ( urlop)

Ewa Siemaszkiewicz

Koordynator świetlicy

Beata Kawczyńska

Świetlica

Beata Kawczyńska
Marzena Rutkowska
Agnieszka Skowrońska
Anna Dyk
Katarzyna Turlakiewicz
Agnieszka Kuczmera
Joanna Niedźwiecka
Katarzyna Kostrzewska
Aldona Danielewicz-Malinowska
Bożena Woch-Żyszkiewicz
Magdalena Matuszewska
Tadeusz Szydłowski
Piotr Pasikowski
Katarzyna Błasiak
Dominika Chojnacka

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI (PDF)