Procedury załatwiania spraw

Droga służbowa przy załatwianiu spraw w szkole posiada następującą kolejność:

  1. nauczyciel przedmiotu
  2. wychowawca klasy
  3. pedagog
  4. rzecznik praw ucznia
  5. dyrektor

Chęć załatwienia sprawy bądź spotkania z daną osobą należy uprzednio umówić, kontaktując się z docelową osobą bądź sekretariatem szkoły.