Deklaracja korzystania z obiadów szkolnych

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas 2, 3, 4, 5, 6,

osoby zainteresowanie korzystaniem z obiadów szkolnych proszone są o wydrukowanie i podpisanie deklaracji oraz przyniesienie jej do szkoły i złożenie w sekretariacie uczniowskim, pokój 33 do dnia 6 września.
Złożenie deklaracji w tym terminie gwarantuje korzystanie z obiadów od 11 września, złożenie deklaracji po 6 września umożliwi korzystanie z obiadów od października.

Deklaracja: Deklaracja zapisu ucznia na obiady (PDF)

Administrator     30 sierpnia 2022