Samorząd Uczniowski

W naszej szkole od dwóch lat prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Grupa dzieci spotyka się z opiekunami samorządu, planuje działania i omawia bieżące sytuacje.
W skład Samorządu wchodzi po troje przedstawicieli z każdej klasy, a Samorząd reprezentują wybrani spośród wszystkich przedstawicieli uczniowie.

W tym roku są to :

 

Opiekunami Samorządu są:

Pani Katarzyna Fastyn

Pani Aleksandra Juńczyk

Pan Bartosz Olejarczyk