42 673-01-25 [email protected]

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej działa u nas od tego roku szkolnego.

Grupa dzieci spotyka się z opiekunami samorządu, planuje działania i omawia bieżące sytuacje.
Przedstawicielami samorządu są po 3 osoby z klasy.
Akcje, które dotychczas udało się przeprowadzić to m.in. :

  1. poczta walentynkowa
  2. bal ostatkowy
  3. dzień muzyki
  4. konkurs fotograficzny
  5. upominki dla przedszkolaków
  6. upominki dla pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
  7. konkurs plastyczny Bezpieczna droga do szkoły
  8. zbiórka książek dla bezdomnych kobiet
  9. zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy
  10. kartki bożonarodzeniowe z życzeniami dla okolicznych przedszkoli

Mimo ciągłych kwarantann i zajęć w systemie online samorząd działa i radzi sobie coraz śmielej. Zachęcamy wszystkie klasy do wystawienia reprezentacji w Samorządzie Uczniowskim bo razem możemy więcej.