42 673-01-25 [email protected]

Kalendarz 2021/2022

I okres: 01.09.2021 – 17.01.2022

30.08.2021 17:00 – zebranie z rodzicami uczniów klas I SP

01.09.2021 11:00 – rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2021 17:30 – zebranie z rodzicami

13.09.2021 18:30 – zebranie przewodniczących rad oddziałowych

25.10.2021, 13.12.2021 17:30-19:30 – konsultacje dla rodziców

23.12.2021 – 31.12.2021 – zimowa przerwa świąteczna

12.01.2022 – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

17.01.2022 – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

 

II okres: 18.01.2022 – 24.06.2022

24.01.2022 – plenarne zebranie rady pedagogicznej

24.01.2022 17:30 – zebrania z rodzicami

14.02.2022 – 27.02.2022 – ferie zimowe

21.03.2022, 16.05.2022 17:30-19:30 – konsultacje dla rodziców

14.04.2022 – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

13.05.2022 – wystawienie przewidywanych ocen rocznych

15.06.2022 – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

20.06.2022 – klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej

24.06.2022 – zakończenie roku szkolnego

28.06.2022 – plenarne zebranie rady pedagogicznej

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

15.10.2021

12.11.2021

07.01.2022

02.05.2022

04-06.05.2022

17.06.2022