Narodowe Czytanie utworów Adama Mickiewicza.

W połowie grudnia w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia dla najmłodszych uczniów naszej szkoły z okazji Narodowego Czytania utworów Adama Mickiewicza.

Było to pierwsze spotkanie dzieci z życiem i twórczością naszego wieszcza narodowego, oczywiście, “podane” w przystępnej formie. Wydarzeniu towarzyszyła krótka inscenizacja przybliżająca jeden z bardziej znanych utworów Adama Mickiewicza dla najmłodszych pt. “Przyjaciele”.

Pokłosiem spotkania będzie wystawa prac uczniowskich związana właśnie z osobą poety.

Agnieszka Skowrońska     29 grudnia 2022