Półkolonie LATO 2023

Załączniki:
Regulamin
Oświadczenie – rezygnacja z półkolonii
Informacja dotycząca odbioru dziecka z półkolonii
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wizerunek dziecka
Oświadczenie – zapoznanie się z Regulaminem

Karta kwalifikacyjna

Wpłaty na półkolonie należy kierować na poniższy rachunek bankowy:
64 1240 1037 1111 0011 0920 1903

Tytuł wpłaty: “opłata za 1/2 turnus, imię nazwisko dziecka”
Opłata za 1 turnus to 300zł (60 zł za dzień)
Opłata za 2 turnus to 300zł (60 zł za dzień)

Wpłaty należy dokonać do dnia 7 czerwca 2023 r.