Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych

Biblioteka szkoły podstawowej zorganizowała pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych. Od tej chwili zostali oni przyjęci do grona czytelników, a nie wątpię, że również miłośników szkolnej biblioteki. Wydarzeniu towarzyszyły quiz i wspólna zabawa połączona z uroczystym pasowaniem na czytelnika.

Agnieszka Krawczyńska-Redzisz

Administrator     2 marca 2022