XLV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.

Polski Związek Motorowy, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w roku szkolnym 2023/2024,
wzorem lat ubiegłych zorganizowali,
XLV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych.
Nasi uczniowie klas 5-6 próbowali swoich sił. Zespół w kategorii klas 4-5 w składzie:
1. Otylia Maciejewska,
2. Nadia Szczepaniak,
3. Jan Animucki
zajęli 3 miejsce🏆🏆🏆
Zespół w kategorii klas 6-7 w składzie:
1. Filip Królak,
2. Kacper Foluśniak,
3. Daniel Pietruszka
zajęli 5 miejsce 👏👏👏. Gratulujemy 🙂!!!

Agnieszka Skowrońska     8 maja 2024