Galante sprzątanie 2024

Zostaw świat lepszym niż go zastałeś.
Z taką myślą społeczność szkoły wyruszyła na Galante Sprzątanie.
Czas poświęciliśmy na uporządkowanie najbliższej okolicy , ale również na zachwyt nad pierwszymi oznakami wiosny.
Obserwowaliśmy jak budzi się do życia roślinność i jak ptaki z pobliskiego lasu szykują się do wiosennych porządków.
Po zebraniu kilkunastu worków śmieci jeszcze łatwiej zachwycić się wiosennym słońcem.

Agnieszka Skowrońska     23 marca 2024