Podręczniki do religii

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym rokiem szkolnym przypominamy, że książki do religii zakupują Państwo dzieciom we własnym zakresie, uczniowie nie otrzymują tych książek bezpłatnie w szkole.

Uczniowie w roku szkolnym. 2023/2024 będą korzystać z następujących podręczników:

  • klasy 1 – “Pan Bóg jest naszym Ojcem” (dwie części) red. ks. Paweł Płaczek, wydawnictwo Święty Wojciech
  • klasy 2 – “Chcemy poznać Pana Jezusa”(dwie części) red. ks. Paweł Płaczek, wydawnictwo Święty Wojciech
  • klasy 3 – “Pan Jezus nas karmi” (dwie części) red. ks. Paweł Płaczek, wydawnictwo Święty Wojciech

Uczniowie klas 4-6 na religię będą potrzebować zeszyt formatu A4 (prosimy nie kupować podręczników) – Katecheci

Administrator     29 sierpnia 2023