Turniej zawodoznawczy klas 5

W ramach realizacji orientacji zawodowej zorganizowano po raz pierwszy Turniej zawodoznawczy dla uczniów klas V, którego celem jest pokazywanie uczniom świata zawodów, wskazywanie znaczenia roli świadomych procesów dotyczących podjęcia właściwych decyzji związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej,

Zadania turniejowe mają dynamiczną, atrakcyjną dla uczestników formę, często zbliżoną do rywalizacji sportowej. Warto podkreślić, że konkurs jest okazją do dobrej zabawy i nauki.

Na zakończenie turnieju zawodowego wszystkim rywalizującym drużynom wręczane są dyplomy, natomiast drużyny, które zajmują miejsca I-III otrzymują medale: złote, srebrne i brązowe. Gratulujemy!!! oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobą współpracującym za zaangażowanie w przebieg tego przedsięwzięcia. Serdecznie podziękowania składamy współorganizatorowi, Panu Markowi Wilmowskiem nauczycielowi – konsultantowi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Agnieszka Skowrońska     30 listopada 2022